Projekcechrudim.com

Josef Šíf

Nabízím Vám individuální péči při tvorbě originálního projektu dle Vašich představ a přání, pro Váš konkrétní pozemek a podmínky.  

Projektová dokumentace je zpracovávána ve všech stupních – Studie s možností vytvoření počítačových 3D modelů, až po projekty pro provedení stavby včetně výkazů výměr, speciálních profesí. Inženýrská činnost je prováděna v rozsahu od zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení, autorské a stavebnětechnické dozory až po kolaudační rozhodnutí. V rámci této činnosti nabízím i řadu souvisejících služeb, jako jsou geologické průzkumy, stavebně technické, radonové průzkumy apod.

Rozsah zpracovávaných fází projektů je vždy předmětem vzájemné dohody s investorem. Investor a zadavatel může sjednat i jednotlivé konkrétní dílčí části projektu, dle své potřeby.

                                                    Spolupracuji: 

 Goldbeck 

www.goldbeck.de/cz/

 PLP projektstav s.r.o.

www.plp-projektsta v.cz

Radonový servis Pardubice

www.radon-servis.wz.cz