RD Dřenice II

Návrh vycházel z funkčního řešení při následném užívání a z požadavků investora. 

Fotogalerie: RD Dřenice II