RD Dřenice

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, proto jeho návrh vycházel z funkčního řešení při následném užívání a z požadavků investora.

Všechny části konstrukcí RD jsou typizované z běžně dostupných materiálů, pro něž jsou volně dostupné jak stavebně montážní návody, tak informace o jejich užitných vlastnostech z webových stránek jejich výrobců. Základem některých konstrukcí bude dřevo s jeho specifickými vlastnostmi. Zejména se nesmí zapomenout na jeho sesychání případně nabývání vlivem získávání vlhkosti. Dřevěné části musí být vždy správně ošetřeny proti škůdcům a klimatickým vlivům.

Při provádění stavby je nutné dodržovat technologické lhůty tuhnutí a tvrdnutí betonu základových konstrukcí.

Fotogalerie: RD Dřenice